Key English Bulgarian
cmparts_title LineageOS Settings Настройки LineageOS
loading Loading… Зареждане…
dlg_ok OK ОK
cancel Cancel Отмени
add Add Добави
choose_app Choose app Изберете приложение
reset Reset Нулиране
advanced Advanced Разширени
settings Settings Настройки
name Name Име
back Back Назад
finish Finish Завършен
next Next Следваща
on On Включване
off Off Изключване
yes Yes Да
no No Не
search Search Търсене
disabled Disabled Деактивирано
enabled Enabled Активирано