Key English Czech
cmparts_title LineageOS Settings Nastavení LineageOS
loading Loading… Načítání…
dlg_ok OK OK
cancel Cancel Zrušit
add Add Přidat
choose_app Choose app Zvolte aplikaci
reset Reset Restartovat
advanced Advanced Pokročilé
settings Settings Nastavení
name Name Jméno
back Back Zpět
finish Finish Dokončit
next Next Další
on On Zapnout
off Off Vypnout
yes Yes Ano
no No Ne
search Search Vyhledat
disabled Disabled Zakázáno
enabled Enabled Povoleno