Key English Czech
privacy_settings_title Privacy Soukromí
privacy_guard_switch_label Enable Privacy Guard Povolit Ochranu soukromí
privacy_guard_dlg_title Enable Privacy Guard? Povolit Ochranu soukromí?
privacy_guard_dlg_text When Privacy Guard is enabled, the app will not be able to access personal data such as contacts, messages or call logs. Pokud je Ochrana soukromí povolena, aplikaci je znemožněn přístup k osobním datům jako jsou kontakty, zprávy nebo historie volání.
privacy_guard_dlg_system_app_text When enabling Privacy Guard for a built-in app, the app will not be able to access or provide personal data. This may cause other apps to misbehave. Pokud je Ochrana soukromí povolena i pro systémové aplikace, nemůžou tyto aplikace přistupovat nebo poskytovat osobní data, což může způsobit chybnou funkci jak systému, tak i ostatních aplikací.
privacy_guard_default_title Enabled by default Ve výchozím stavu povolen
privacy_guard_default_summary_on Privacy Guard is enabled Ochrana soukromí povolena
privacy_guard_default_summary Enable by default for newly-installed apps Automaticky aktivovat Ochranu soukromí pro nově nainstalované aplikace
privacy_guard_manager_summary Manage which apps have access to your personal data Spravovat aplikace, které mohou mít přístup k osobním údajům
privacy_guard_no_user_apps No apps are installed Není nainstalována žádná aplikace
privacy_guard_help_title Help Uživatelská příručka
privacy_guard_reset_title Reset Obnovit
privacy_guard_reset_text Reset permissions? Obnovit oprávnění?
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
Na této obrazovce můžete vybrat, která aplikace má být sledována Ochranou soukromí. Zvolené aplikace nebudou mít umožněno přistupovat k soukromím údajům, jako jsou kontakty, zprávy nebo seznamy hovorů. Dlouhým stiskem na dané aplikaci se zobrazí její systémové informace.

Ve výchozím stavu se systémové aplikace nezobrazují. Pokud chcete zobrazit i systémové aplikace, vyberte danou volbu z nabídky.
privacy_guard_manager_show_system_apps Show built-in apps Zobrazit systémové aplikace
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Pokročilé
privacy_guard_notification_title Show notification Zobrazit upozornění
edit_light_settings Edit light settings Upravit světelnou signalizaci
pulse_speed_title Pulse length and speed Délka a rychlost pulsu
default_time Normal Normální