Key English Czech
accelerometer_title Auto-rotate screen Automatické otočení obrazovky
add Add Přidat
adj_contrast_title Contrast Kontrast
adj_hue_title Hue Odstín
adj_intensity_title Intensity Intenzita
adj_saturation_title Saturation Sytost
advanced Advanced Pokročilé
alarm_volume_title Alarm Budík
anonymous_learn_more Learn more Dozvědět se více
anonymous_statistics_summary Help make LineageOS better by opting into anonymous statistics reporting Pomozte nám zdokonalit LineageOS zasíláním anonymní statistiky
anonymous_statistics_title LineageOS statistics LineageOS statistika
anonymous_statistics_warning Opting into LineageOS Statistics will allow non-personal data to be submitted to the developers of LineageOS to track unique installations across devices. The information submitted includes an unique identifier, which does not compromise your privacy or personal data. The data is submitted during each boot.

For an example of the data that is submitted, tap on Preview Data.
Povolením zasílání statistik systému LineageOS umožní odesílat neosobní data vývojářům k zjišťování stavu instalace na různých zařízeních. Odesílaná data obsahují unikátní identifikátor zařízení, který nezpůsobí žádnou kompromitaci soukromí nebo osobních dat. Data jsou odesílána při každém restartu zařízení.

Dotykem na „Náhled dat“ se můžete podívat na příklad odesílaných dat.
anonymous_statistics_warning_title About O této aplikaci
app_perf_profiles_summary Automatically choose an appropriate performance profile for applications and usage patterns Automaticky vybrat odpovídající výkonnostní profil pro různé aplikace
app_perf_profiles_title Automatic optimization Automatická optimalizace
auto_power_save_never Never Nikdy
auto_power_save_summary_off Do not enable power save mode automatically Nezapínat automaticky režim snížené spotřeby
auto_power_save_summary_on Automatically enable power save mode at %s battery Automaticky zapnout úsporný režim při %s baterie
auto_power_save_title Automatic power saver Automatický úsporný režim
back Back Zpět