Key English Czech
status_bar_quick_qs_pulldown_summary %1$s edge of the status bar pulls down Quick Settings Tažením dolů z %1$s strany stavové lišty se vysune rychlé nastavení
display_rotation_0_title 0 degrees
torch_long_press_power_timeout_1min 1 minute 1 minuta
torch_long_press_power_timeout_10min 10 minutes 10 minut
display_rotation_180_title 180 degrees 180°
torch_long_press_power_timeout_2min 2 minutes 2 minuty
status_bar_am_pm_info 24-hour clock is enabled 24-hodinový formát je povolen
display_rotation_270_title 270 degrees 270°
profile_networkmode_2g 2G 2G
profile_networkmode_2g3g 2G/3G 2G/3G
profile_networkmode_2g3g4g 2G/3G/LTE 2G/3G/LTE
profile_networkmode_3g 3G 3G
torch_long_press_power_timeout_5min 5 minutes 5 minut
display_rotation_90_title 90 degrees 90°
contributor_info_msg <b>Name:</b> <xliff:g id=name>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Nick:</b> <xliff:g id=nick>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Commits:</b> <xliff:g id=commits>%3$s</xliff:g> <b>Jméno:</b> <xliff:g id=name>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Přezdívka:</b> <xliff:g id=nick>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Potvrzení:</b> <xliff:g id=commits>%3$s</xliff:g>
contributions_info_msg <b>Total contributors:</b> <xliff:g id=total_contributors>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Total commits:</b> <xliff:g id=total_commits>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Last update:</b> <xliff:g id=date>%3$s</xliff:g> <b>Celkem přispěvatelů:</b> <xliff:g id=total_contributors>%1$s</xliff:g><br/><br/> <b>Celkem příspěvků:</b> <xliff:g id=total_commits>%2$s</xliff:g><br/><br/> <b>Poslední aktualizace:</b> <xliff:g id=date>%3$s</xliff:g>
new_profile_name <new profile> <nový profil>
live_display_color_temperature_label <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="degrees">%1$d</xliff:g>K <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="degrees">%1$d</xliff:g>K
camera_sleep_on_release_summary A half press will keep the screen on only while the button is held down Polovičním stiskem tlačítka bude rozsvícena obrazovka pouze po dobu, po kterou je tlačítko stisknuté
camera_launch_summary A longpress and release will launch camera Dlouhým stiskem bude spuštěn fotoaparát