Key English Czech
navigation_bar_recents_title Recents long press action Akce dlouhého stisku tlačítka „Nedávné“
hardware_keys_double_tap_title Double tap action Akce dvojitého stisku
navigation_bar_home_double_tap_title Home double tap action Akce dvojitého stisku tlačítka „Domů“
touchscreen_gesture_action_dialog_title Gesture action Akce gest
hardware_keys_short_press_title Short press action Akce krátkého stisku
perf_profile_overview_summary Current profile: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="perf_profile_name">%1$s</xliff:g> Aktuální profil: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="perf_profile_name">%1$s</xliff:g>
doze_title Ambient display Ambientní displej
yes Yes Ano
notification_light_applist_title Apps Aplikace
profile_applist_title Apps Aplikace
live_display_color_profile_astronomy_title Astronomy Astronomie
privacy_guard_default_summary Enable by default for newly-installed apps Automaticky aktivovat Ochranu soukromí pro nově nainstalované aplikace
network_traffic_autohide Auto hide Automaticky skrývat
app_perf_profiles_summary Automatically choose an appropriate performance profile for applications and usage patterns Automaticky vybrat odpovídající výkonnostní profil pro různé aplikace
auto_power_save_summary_on Automatically enable power save mode at %s battery Automaticky zapnout úsporný režim při %s baterie
notification_light_automagic Choose colors automatically Automaticky zvolit barvy
notification_light_automagic_summary Choosing colors automatically Automaticky zvolit barvy
live_display_outdoor_mode_summary Increase brightness and saturation automatically under bright sunlight Automaticky zvýšit jas a sytost za slunečného světla
app_perf_profiles_title Automatic optimization Automatická optimalizace
toggleSync Auto-sync data Automatická synchronizace dat