Key English Danish
privacy_settings_title Privacy Privatliv
privacy_settings_category LineageOS
privacy_guard_switch_label Enable Privacy Guard Aktivér Privatlivsvagt
privacy_guard_dlg_title Enable Privacy Guard? Aktivér Privatlivsvagt?
privacy_guard_dlg_text When Privacy Guard is enabled, the app will not be able to access personal data such as contacts, messages or call logs. Når Privatlivsvagt er aktiveret, vil app'en ikke være i stand til at tilgå personlige data, så som kontaktpersoner, meddelelser, eller opkaldshistorik.
privacy_guard_dlg_system_app_text When enabling Privacy Guard for a built-in app, the app will not be able to access or provide personal data. This may cause other apps to misbehave. Når Privatlivsvagt aktiveres for en indbygget app, vil app'en ikke være i stand til at tilgå eller tilbyde personlige data. Dette kan forårsage uhensigtsmæssig adfærd hos andre apps.
privacy_guard_default_title Enabled by default Aktiveret som standard
privacy_guard_default_summary_on Privacy Guard is enabled Privatlivsvagt er aktiveret
privacy_guard_default_summary Enable by default for newly-installed apps Aktiveret som standard for nyinstallerede apps
privacy_guard_manager_summary Manage which apps have access to your personal data Håndtér hvilke apps, der har adgang til dine personlige data
privacy_guard_no_user_apps No apps are installed Ingen apps er installerede
privacy_guard_help_title Help Hjælp
privacy_guard_reset_title Reset Nulstil
privacy_guard_reset_text Reset permissions? Nulstil tilladelser?
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
På denne skærm kan du vælge, hvilke apps, Privatlivsvagt skal være aktiv for, ved simpelthen at trykke på dem. De valgte apps vil ikke være i stand til at tilgå dine personlige data, så som kontaktpersoner, meddelelser, eller opkaldshistorik. Langt tryk på en app's post åbner dens app-detaljeskærm.

Indbyggede apps vises ikke som standard, men kan afsløres ved at valg af den respektive menu-valgmulighed.
privacy_guard_manager_show_system_apps Show built-in apps Vis indbyggede apps
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Avanceret
privacy_guard_notification_title Show notification Vis notifikation
edit_light_settings Edit light settings Redigér lys-indstillinger
pulse_speed_title Pulse length and speed Pulseringslængde og -hastighed