Key English Danish
accelerometer_title Auto-rotate screen Automatisk rotation af skærmen
add Add Tilføj
adj_contrast_title Contrast Kontrast
adj_hue_title Hue Farvetone
adj_intensity_title Intensity Intensitet
adj_saturation_title Saturation Farvemætning
advanced Advanced Avanceret
alarm_volume_title Alarm Alarm
anonymous_learn_more Learn more Lær mere
anonymous_statistics_summary Help make LineageOS better by opting into anonymous statistics reporting Hjælp med at gøre LineageOS bedre ved at deltage i rapportering af anonyme statistikker
anonymous_statistics_title LineageOS statistics LineageOS-statistikker
anonymous_statistics_warning Opting into LineageOS Statistics will allow non-personal data to be submitted to the developers of LineageOS to track unique installations across devices. The information submitted includes an unique identifier, which does not compromise your privacy or personal data. The data is submitted during each boot.

For an example of the data that is submitted, tap on Preview Data.
Deltagelse i LineageOS-statistikker vil tillade ikke-personlige data, at blive indsendt til udviklerne af LineageOS, for at spore unikke installeringer, på tværs af enheder. Den indsendte information inkluderer en unik indikator, som ikke kompromitterer dit privatliv, eller dine personlige data. Dataene indsendes under hver opstart.

Tryk på Forhåndsvis Data, for et eksempel på de data, der er indsendes.
anonymous_statistics_warning_title About Om
app_perf_profiles_summary Automatically choose an appropriate performance profile for applications and usage patterns Vælg automatisk en passende ydeevneprofil til applikationer og brugsmønstre
app_perf_profiles_title Automatic optimization Automatisk optimering
auto_power_save_never Never Aldrig
auto_power_save_summary_off Do not enable power save mode automatically Aktivér ikke strømsparende tilstand automatisk
auto_power_save_summary_on Automatically enable power save mode at %s battery Aktivér automatisk strømsparende tilstand ved %s batteri
auto_power_save_title Automatic power saver Automatisk strømbesparelse
back Back Tilbage