Key English Danish
notification_light_brightness @string/brightness
camera_sleep_on_release_summary A half press will keep the screen on only while the button is held down Et halvt tryk vil holde skærmen tændt, men kun imens knappen holdes nede
camera_launch_summary A longpress and release will launch camera Et langt tryk og slip vil starte kameraet
status_bar_am_pm_title AM/PM style AM/PM-stil
anonymous_statistics_warning_title About Om
live_display_color_profile_standard_summary Accurate colors and bright whites Nøjagtige farver og lyse hvide
torch_long_press_power_gesture_desc Activate the torch by long pressing the power button while the display is off Aktivér lommelygten med et langt tryk på strømknappen, mens skærmen er slukket
live_display_color_profile_adaptive_title Adaptive Adaptiv
add Add Tilføj
profiles_add Add Tilføj
profile_app_group_item_instructions Add or remove groups Tilføj eller fjern grupper
profile_app_group_item_instructions_summary Add or remove notification override app groups to this profile Tilføj eller fjern notifikations-tilsidesættelses app-grupper til denne profil
weather_settings_add_weather_provider Add weather provider Tilføj vejrudbyder
status_bar_toggle_brightness_summary Adjust brightness by sliding across the status bar Justér lysstyrke, ved at stryge tværs over statusbjælken
status_bar_brightness_slider_summary Adjust brightness from the Quick Settings Justér lysstyrke fra Hurtig-Indstillinger
live_display_low_power_summary Adjust display for lowest power consumption without degradation Justér skærmen til laveste strømforbrug uden forringelse
picture_adjustment_summary Adjust hue, saturation, intensity, and contrast Justér farvetone, mætning, intensitet og kontrast
perf_profile_settings_summary Adjust power saving features and device performance Justér strømsparefunktioner og enhedens ydeevne
advanced Advanced Avanceret
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Avanceret