Key English Danish
pulse_length_very_short Very short Meget kort
pulse_speed_very_slow Very slow Meget langsom
ring_mode_vibrate Vibrate Vibration
power_notifications_vibrate_title Vibrate Vibrér
vibrate_mode Vibrate mode Vibratortilstand
touchscreen_gestures_haptic_feedback_summary Vibrate when a touchscreen gesture is detected Vibrér, når en bevægelse på berøringsfølsom skærm registreres
view_stats_title View stats Vis statistikker
touchscreen_gesture_action_email View your emails Vis dine e-breve
touchscreen_gesture_action_messages View your messages Vis dine meddelelser
hardware_keys_action_voice_search Voice search Stemmesøgning
notification_light_voicemail_title Voicemail Telefonsvarer
hardware_keys_volume_keys_title Volume buttons Lydstyrke-knapper
volume_keys_control_ring_stream_summary_off Volume keys control media volume Lydstyrketasterne regulerer medielydstyrken
volume_keys_control_ring_stream_summary_on Volume keys control ringtone volume Lydstyrkeknapper regulerer lydstyrken for ringetone
profile_volumeoverrides_title Volume overrides Tilsidesættelser for lydstyrke
volbtn_cursor_control_on Volume up/down moves cursor left/right Lydstyrke op/ned flytter markør venstre/højre
volbtn_cursor_control_on_reverse Volume up/down moves cursor right/left Lydstyrke op/ned flytter markør højre/venstre
button_wake_title Wake device Væk enhed
live_display_color_profile_reading_summary Warmer colors for less eye strain Varmere farver for mindre øjen-anstrengelse
weather_settings_title Weather Vejr