Key English Romanian
privacy_settings_title Privacy Intimitate
privacy_settings_category LineageOS
privacy_guard_switch_label Enable Privacy Guard Activați Gardian Intimitate
privacy_guard_dlg_title Enable Privacy Guard? Activați Gardian Intimitate?
privacy_guard_dlg_text When Privacy Guard is enabled, the app will not be able to access personal data such as contacts, messages or call logs. Când Gardianul de Intimitate este activat, aplicația nu va putea accesa datele personale cum ar fi contactele, mesajele sau jurnalul de apeluri.
privacy_guard_dlg_system_app_text When enabling Privacy Guard for a built-in app, the app will not be able to access or provide personal data. This may cause other apps to misbehave. Când Gardianul de Intimitate este activat pentru o aplicație preinstalată, aplicația nu va putea accesa sau furniza date personale. Acest lucru poate cauza funcționarea eronată a altor aplicații.
privacy_guard_default_title Enabled by default Activ în mod implicit
privacy_guard_default_summary_on Privacy Guard is enabled Gardianul de Intimitate este activ
privacy_guard_default_summary Enable by default for newly-installed apps Activat în mod implicit pentru aplicațiile nou-instalate
privacy_guard_manager_summary Manage which apps have access to your personal data Gestionează care aplicație are acces la datele dvs. personale
privacy_guard_no_user_apps No apps are installed Nu există aplicații instalate
privacy_guard_help_title Help Ajutor
privacy_guard_reset_title Reset Resetați
privacy_guard_reset_text Reset permissions? Resetați permisiunile?
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
În acest ecran puteți alege pentru ce aplicații este activ Gardianul de Intimitate prin simpla lor apăsare. Aplicațiile selectate nu îți vor putea accesa datele personale, cum ar fi contactele, mesajele sau jurnalul de apeluri. Apăsarea lungă pe o aplicație deschide ecranul cu detaliile aplicației.

Aplicațiile preinstalate nu sunt arătate implicit, dar pot fi arătate prin selectarea opțiunii respective din meniu.
privacy_guard_manager_show_system_apps Show built-in apps Arată aplicațiile de sistem
privacy_guard_advanced_settings_title Advanced Avansat
privacy_guard_notification_title Show notification Afișează notificarea
edit_light_settings Edit light settings Editare setări lumină
pulse_speed_title Pulse length and speed Durată și viteză puls