Key English Romanian
preview_country_title Country Țară
profile_reset_message Delete all user created profiles and app groups and restore them to default? Ștergeți toate profilurile și grupurile de aplicații create de utilizator și le restaurați pe cele implicite?
dialog_delete_message Remove selected item? Ștergeți elementul selectat?
profile_delete_appgroup Delete this app group? Ștergeți acest grup de aplicații?
dialog_delete_title Delete Ștergeți
profile_menu_delete_title Delete Ștergeți
profile_menu_delete Delete Ștergeți
loading Loading… Încărcare…
contributors_cloud_loading_message Loading contributors data… Încărcare date contribuitori…
battery_light_full_color_title Fully charged Încărcare completă
pulse_speed_slow Slow Încet
back Back Înapoi
next Next Înainte
status_bar_battery_percentage_text_inside Inside the icon În interiorul pictogramei
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
În acest ecran puteți alege pentru ce aplicații este activ Gardianul de Intimitate prin simpla lor apăsare. Aplicațiile selectate nu îți vor putea accesa datele personale, cum ar fi contactele, mesajele sau jurnalul de apeluri. Apăsarea lungă pe o aplicație deschide ecranul cu detaliile aplicației.

Aplicațiile preinstalate nu sunt arătate implicit, dar pot fi arătate prin selectarea opțiunii respective din meniu.
live_display_enhance_color_summary Improve color vibrance of flesh tones, scenery, and other images Îmbunătățește vibranța culorilor pentru tonuri, peisaje și alte imagini
weather_settings_keyword weather vreme
live_display_color_profile_srgb_title sRGB sRGB
display_rotation_unit degrees grade
keywords_lights_brightness_level dim leds brightness diminuați luminozitatea led-urilor