Key English Romanian
accelerometer_title Auto-rotate screen Rotire automată a ecranului
add Add Adăugați
adj_contrast_title Contrast Contrast
adj_hue_title Hue Nuanţă
adj_intensity_title Intensity Intensitate
adj_saturation_title Saturation Saturație
advanced Advanced Avansat
alarm_volume_title Alarm Alarmă
anonymous_learn_more Learn more Aflați mai multe
anonymous_statistics_summary Help make LineageOS better by opting into anonymous statistics reporting Ajutați la îmbunătățirea lui LineageOS prin optarea pentru raportarea anonimă de statistici
anonymous_statistics_title LineageOS statistics Statistici LineageOS
anonymous_statistics_warning Opting into LineageOS Statistics will allow non-personal data to be submitted to the developers of LineageOS to track unique installations across devices. The information submitted includes an unique identifier, which does not compromise your privacy or personal data. The data is submitted during each boot.

For an example of the data that is submitted, tap on Preview Data.
Optând să trimiteți Statistici LineageOS, le permiteți dezvoltatorilor LineageOS să primească date ne-personale pentru a urmări instalările unice la o gamă mare de dispozitive. Informația transmisă include un identificator unic, care nu vă compromite intimitatea sau datele personale. Datele sunt trimise la fiecare pornire a dispozitivului.

Pentru a vedea un exemplu de date ce se trimit, apăsați pe Previzualizare Date.
anonymous_statistics_warning_title About Despre
app_perf_profiles_summary Automatically choose an appropriate performance profile for applications and usage patterns Alege automat un profil de performanță corespunzător pentru aplicații și modelele de utilizare
app_perf_profiles_title Automatic optimization Optimizare automată
auto_power_save_never Never Niciodată
auto_power_save_summary_off Do not enable power save mode automatically Nu activa automat modul de economisire a energiei
auto_power_save_summary_on Automatically enable power save mode at %s battery Activează automat modul de economisire a energiei la baterie %s
auto_power_save_title Automatic power saver Economisire energie automată
back Back Înapoi