Key English Romanian
privacy_guard_help_text In this screen you can choose which apps Privacy Guard should be active for by simply tapping on them. Selected apps will not be able to access your personal data such as contacts, messages or call logs. Long pressing an app's entry opens its app details screen.

Built-in apps are not shown by default but can be revealed by selecting the respective menu option.
În acest ecran puteți alege pentru ce aplicații este activ Gardianul de Intimitate prin simpla lor apăsare. Aplicațiile selectate nu îți vor putea accesa datele personale, cum ar fi contactele, mesajele sau jurnalul de apeluri. Apăsarea lungă pe o aplicație deschide ecranul cu detaliile aplicației.

Aplicațiile preinstalate nu sunt arătate implicit, dar pot fi arătate prin selectarea opțiunii respective din meniu.
status_bar_battery_percentage_text_inside Inside the icon În interiorul pictogramei
next Next Înainte
back Back Înapoi
pulse_speed_slow Slow Încet
battery_light_full_color_title Fully charged Încărcare completă
contributors_cloud_loading_message Loading contributors data… Încărcare date contribuitori…
loading Loading… Încărcare…
dialog_delete_title Delete Ștergeți
profile_menu_delete_title Delete Ștergeți
profile_menu_delete Delete Ștergeți
profile_delete_appgroup Delete this app group? Ștergeți acest grup de aplicații?
dialog_delete_message Remove selected item? Ștergeți elementul selectat?
profile_reset_message Delete all user created profiles and app groups and restore them to default? Ștergeți toate profilurile și grupurile de aplicații create de utilizator și le restaurați pe cele implicite?
preview_country_title Country Țară