Key English Belarusian
menu_splitAggregate Unlink Выдаліць сувязь
menu_editGroup Remove contacts Выдаліць кантакты
menu_renameGroup Rename label Перайменаваць метку
menu_deleteGroup Delete label Выдаліць метку
menu_addToGroup Add contact Дадаць кантакт
menu_selectForGroup Select contacts Вылучыце кантакты
menu_addContactsToGroup Add contacts Дадаць кантакты
menu_removeFromGroup Remove from label Выдаліць з меткі
menu_new_group_action_bar Create label Стварыць метку
splitConfirmation Unlink this contact into multiple contacts? Раз'яднаць гэты кантакт на некалькі кантактаў?
splitConfirmation_positive_button Unlink Раз'яднаць
splitConfirmationWithPendingChanges Would you like to save the changes you already made and unlink this contact into multiple contacts? Жадаеце захаваць змяненні, якія вы ўжо зрабілі, і развязаць гэты кантакт на некалькі кантактаў?
splitConfirmationWithPendingChanges_positive_button Save and Unlink Захаваць і развязаць
joinConfirmation Would you like to save the changes you already made and link with the contact selected? Жадаеце захаваць змяненні, якія вы ўжо зрабілі, і спасылку на выбраны кантакт?
joinConfirmation_positive_button Save and Link Захаваць і звязаць
contacts_linking_progress_bar Linking Ідзе звязванне
contacts_unlinking_progress_bar Unlinking Ідзе выдаленне сувязі
menu_joinAggregate Link Звязаць
menu_linkedContacts View linked contacts Прагледзець звязаныя кантакты
menu_save Save Захаваць