Key English Belarusian
auto_sync_off Auto-sync is off. Tap to turn on. Аўтасінхранізацыя адключана. Дакраніцеся, каб уключыць яе.
dismiss_sync_alert Dismiss Адхіліць
account_sync_off Account sync is off. Tap to turn on. Сінхранізацыя ўліковага запісу адключана. Дакраніцеся, каб уключыць яе.
turn_auto_sync_on_dialog_title Turn on auto-sync? Уключыць аўтасінхранізацыю?
turn_auto_sync_on_dialog_body Changes you make to all apps and accounts, not just Google Contacts, will be kept up to date between the web and your devices. Змены, якія вы зрабілі ва ўсіх праграмах і ўліковых запісах, не толькі ў Кантактах Google, будуць сінхранізоўвацца паміж вэб-інтэрфейсам і вашымі прыладамі.
turn_auto_sync_on_dialog_confirm_btn Turn on Уключыць
connection_error_message No connection Няма падключэння
single_sim_display_label SIM SIM-карта
show_more_content_description Show more Паказаць больш
importing_sim_finished_title Finished importing SIM card Імпартаванне SIM-карты скончана
importing_sim_failed_title Import failed Не ўдалося імпартаваць
importing_sim_failed_message Couldn't import contacts from SIM card Не ўдалося імпартаваць кантакты з SIM-карты
importing_sim_in_progress_title Importing SIM Імпартаванне SIM
contacts_default_notification_channel Notifications Апавяшчэнні
yes_button Yes Так
no_button No Не