Key English Latvian
menu_linkedContacts View linked contacts Skatīt saistītās kontaktpers.
contactsJoinedMessage Contacts linked Kontaktpersonas tika saistītas.
noContacts Your contacts list is empty Jūsu kontaktpersonu saraksts ir tukšs.
emptyGroup No contacts with this label Nav nevienas kontaktpersonas ar šo iezīmi.
emptyAccount No contacts in this account Šajā kontā nav nevienas kontaktpersonas.
emptyMainList Your contacts list is empty Jūsu kontaktpersonu saraksts ir tukšs.
contactSavedToast Contact saved Kontaktpersona ir saglabāta.
contactSavedErrorToast Couldn't save contact changes Nevarēja saglabāt kontaktpersonas datu izmaiņas.
contactUnlinkErrorToast Couldn't unlink contact Nevarēja atsaistīt kontaktpersonu.
contactJoinErrorToast Couldn't link contact Nevarēja saistīt kontaktpersonu.
contactGenericErrorToast Error saving contact Saglabājot kontaktpersonu, radās kļūda.
contactPhotoSavedErrorToast Couldn't save contact photo changes Nevarēja saglabāt kontaktpersonas fotoattēla izmaiņas.
groupSavedErrorToast Couldn't save label changes Nevarēja saglabāt iezīmes izmaiņas.
groupExistsErrorMessage That label already exists Attiecīgā iezīme jau pastāv.
quickcontact_transparent_view_description Click to return to previous screen Noklikšķiniet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
search_results_searching Searching… Notiek meklēšana...
toast_making_personal_copy Creating a personal copy… Notiek personīgā eksemplāra izveide...
content_description_recent_sms recent sms. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="message_body">%1$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="phone_number">%2$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date">%3$s</xliff:g>. click to respond Nesen saņemta īsziņa. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MESSAGE_BODY">%1$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="PHONE_NUMBER">%2$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="DATE">%3$s</xliff:g>. Noklikšķiniet, lai atbildētu.
content_description_recent_call recent call. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="call_type">%1$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="phone_number">%2$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="date">%3$s</xliff:g>. click to call back Nesen saņemts zvans. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="CALL_TYPE">%1$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="PHONE_NUMBER">%2$s</xliff:g>. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="DATE">%3$s</xliff:g>. Noklikšķiniet, lai atzvanītu.
clearFrequentsProgress_title Clearing frequently contacted… Bieži lietoto kontaktu dzēšana...