Key English Slovenian
add_new_account Add new account Dodaj nov račun
aggregation_suggestion_edit_dialog_message Switch to editing the selected contact? Information you entered so far will be copied. Želite urejati izbrani stik? Podatki, ki ste jih doslej vnesli, bodo kopirani.
announce_collapsed_fields Collapsed Strnjeno
announce_expanded_fields Expanded Razširjeno
applicationLabel Contacts Stiki
attach_photo_dialog_title Contact photo Fotografija za stik
audio_chat Voice chat Glasovni klepet
auto_sync_off Auto-sync is off. Tap to turn on. Samodejna sinhronizacija je izklopljena. Dotaknite se, da jo vklopite.
back_arrow_content_description Back Nazaj
batch_delete_confirmation Delete selected contacts? Želite izbrisati izbrane stike?
batch_delete_multiple_accounts_confirmation The contacts to be deleted have details from multiple accounts. Details from read-only accounts will be hidden, not deleted. Stiki, ki jih želite izbrisati, imajo podatke iz več računov. Podatki iz računov, ki so samo za branje, ne bodo izbrisani, temveč skriti.
batch_delete_read_only_contact_confirmation Contacts from your read-only accounts cannot be deleted, but they can be hidden. Stikov iz računov, ki so samo za branje, ni mogoče izbrisati, mogoče pa jih je skriti.
blurbJoinContactDataWith Choose the contact you want to link with <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%s</xliff:g>: Izberite stik, ki ga želite povezati s stikom <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAME">%s</xliff:g>:
caching_vcard_message Caching vCard(s) to local temporary storage. The actual import will start soon. Predpomnjenje datotek(e) vCARD v lokalno začasno shrambo. Dejanski uvoz se bo začel kmalu.
caching_vcard_title Caching Predpomnjenje
callDurationHourFormat <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="minutes">%1$s</xliff:g> hr <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="minutes">%2$s</xliff:g> min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="seconds">%3$s</xliff:g> sec <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES_0">%1$s</xliff:g> h <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES_1">%2$s</xliff:g> min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS">%3$s</xliff:g> s
callDurationMinuteFormat <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="minutes">%1$s</xliff:g> min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="seconds">%2$s</xliff:g> sec <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MINUTES">%1$s</xliff:g> min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS">%2$s</xliff:g> s
callDurationSecondFormat <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="seconds">%s</xliff:g> sec <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SECONDS">%s</xliff:g> s
call_assistant Call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="custom_label" example="assistant">%s</xliff:g> Pokliči: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="CUSTOM_LABEL">%s</xliff:g>
call_by_shortcut <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="contact_name">%s</xliff:g> (Call) <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="CONTACT_NAME">%s</xliff:g> (Pokliči)