Key English Slovenian
turn_auto_sync_on_dialog_body Changes you make to all apps and accounts, not just Google Contacts, will be kept up to date between the web and your devices. Spremembe, ki jih izvedete v Google Stikih ter tudi vseh aplikacijah in računih, bodo sinhronizirane med spletom in vašimi napravami.
turn_auto_sync_on_dialog_confirm_btn Turn on Vklopi
turn_auto_sync_on_dialog_title Turn on auto-sync? Želite vklopiti samodejno sinhronizacijo?
undo Undo Razveljavi
untitled_event (Untitled event) (Neimenovani dogodek)
url_open_error_toast Failed to open the url. Naslova URL ni bilo mogoče odpreti.
vcard_export_request_rejected_message vCard export request was rejected. Try again later. Zahteva za izvoz datoteke vCard je bila zavrnjena. Poskusite znova pozneje.
vcard_import_failed Couldn't import vCard. Datoteke vCard ni bilo mogoče uvoziti.
vcard_import_request_rejected_message vCard import request was rejected. Try again later. Zahteva za uvoz datoteke vCard je bila zavrnjena. Poskusite znova pozneje.
vcard_import_will_start_message <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="filename" example="import.vcf">%s</xliff:g> will be imported shortly. Dat. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="FILENAME">%s</xliff:g> bo kmalu uvožena.
vcard_import_will_start_message_with_default_name The file will be imported shortly. Datoteka bo kmalu uvožena.
vcard_unknown_filename contact stik
video_chat Video chat Videoklepet
view_updates_from_group View updates Prikaz posodobitev
websiteLabelsGroup Website Spletno mesto
yes_button Yes Da