Key English Afrikaans
app_label Clock Horlosie
label Label Etiket
default_label Alarm Wekker
alarm_vibrate Vibrate Vibreer
alarm_repeat Repeat Herhaal
delete Delete Vee uit
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Verstekwekkerklank
alarm_sound Alarm sound Wekkerklank
timer_sound Timer sound Aftellerklank
add_new_sound Add new Voeg nuwe luitoon by
remove_sound Remove Verwyder
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Wekkers en aftellers wat hierdie klank gebruik, sal in plaas daarvan die verstekklank speel.
your_sounds Your sounds Jou klanke
device_sounds Device sounds Toestelklanke
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Daar kan nie by die klankinhoud ingegaan word nie.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Afteller het verstryk
alarm_tomorrow Tomorrow Môre
alarm_today Today Vandag
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Maak toe
alarm_missed_title Missed alarm Wekker gemis