Key English Azerbaijani
app_label Clock Saat
label Label Etiket
default_label Alarm Siqnal
alarm_vibrate Vibrate Vibrasiya
alarm_repeat Repeat Təkrarla
delete Delete Sil
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Defolt siqnal səsi
alarm_sound Alarm sound Siqnal səsi
timer_sound Timer sound Taymer səsi
add_new_sound Add new Yenisini əlavə edin
remove_sound Remove Silin
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Bu səsi istifadə edən zəngli saat və taymerlər əvəzinə defolt səsi istifadə edəcək.
your_sounds Your sounds Sizin səslər
device_sounds Device sounds Cihazın səsləri
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Səs kontentinə daxil olmaq olmur.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Taymerin Vaxtı Bitdi
alarm_tomorrow Tomorrow Sabah
alarm_today Today Bu gün
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Burax
alarm_missed_title Missed alarm Buraxılmış zənglər