Key English Welsh
app_label Clock Cloc
label Label Label
default_label Alarm Larwm
alarm_vibrate Vibrate Dirgrynu
alarm_repeat Repeat Ailadrodd
delete Delete Dileu
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Tôn larwm rhagosodedig
alarm_sound Alarm sound Sain larwm
timer_sound Timer sound Sain amserydd
add_new_sound Add new Ychwanegu newydd
remove_sound Remove Tynnu
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Bydd larymau ac amseryddion sy'n defnyddio'r sain hon yn chwarae'r sain rhagosodedig yn lle.
your_sounds Your sounds Dy seiniau
device_sounds Device sounds Seiniau'r ddyfais
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Ni ellir cyrchu'r cynnwys sain.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Amserydd wedi Dod i Ben
alarm_tomorrow Tomorrow Yfory
alarm_today Today Heddiw
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Gwrthod
alarm_missed_title Missed alarm Larwm wedi'i methu