Key English Danish
app_label Clock Ur
label Label Etiket
default_label Alarm Alarm
alarm_vibrate Vibrate Vibration
alarm_repeat Repeat Gentag
delete Delete Slet
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Standardlyd for alarmer
alarm_sound Alarm sound Alarmlyd
timer_sound Timer sound Timerlyd
add_new_sound Add new Tilføj ny
remove_sound Remove Fjern
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Alarmer og timere, der benytter denne lyd, afspiller standardlyden i stedet.
your_sounds Your sounds Dine lyde
device_sounds Device sounds Lyde på enheden
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Appen har ikke adgang til lydindholdet.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Timeren er udløbet
alarm_tomorrow Tomorrow I morgen
alarm_today Today I dag
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Slå fra
alarm_missed_title Missed alarm Ubesvaret alarm