Key English Finnish
app_label Clock Kello
label Label Tunniste
default_label Alarm Herätys
alarm_vibrate Vibrate Värinä
alarm_repeat Repeat Toisto
delete Delete Poista
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Herätyksen oletusääni
alarm_sound Alarm sound Hälytysääni
timer_sound Timer sound Ajastimen ääni
add_new_sound Add new Lisää uusi
remove_sound Remove Poista
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Tätä ääntä käyttävät hälytykset ja ajastimet toistavat oletusäänen sen sijaan.
your_sounds Your sounds Omat äänet
device_sounds Device sounds Laitteen äänet
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Äänitiedostoa ei voi käyttää.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Ajastin lopussa
alarm_tomorrow Tomorrow Huomenna
alarm_today Today Tänään
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Ohita
alarm_missed_title Missed alarm Vastaamaton ilmoitus