Key English Kyrgyz
app_label Clock Саат
label Label Маалымат
default_label Alarm Ойготкуч
alarm_vibrate Vibrate Дирилдейт
alarm_repeat Repeat Кайталоо
delete Delete Жок кылуу
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Ойготкучтун демейки үнү
alarm_sound Alarm sound Ойготкучтун үнү
timer_sound Timer sound Таймердин сигналы
add_new_sound Add new Жаңы шыңгыр кошуу
remove_sound Remove Алып салуу
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Ойготкучтар менен таймерлер бул добуштун ордуна демейкини ойнойт.
your_sounds Your sounds Обондоруңуз
device_sounds Device sounds Түзмөктүн обондору
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Рингтонду ачуу мүмкүн эмес.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Таймердин мөөнөтү бүттү
alarm_tomorrow Tomorrow Эртең
alarm_today Today Бүгүн
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Өчүрүп коюу
alarm_missed_title Missed alarm Көз жаздымда калган ойготкуч