Key English Latvian
app_label Clock Pulkstenis
label Label Iezīme
default_label Alarm Signāls
alarm_vibrate Vibrate Vibrozvans
alarm_repeat Repeat Atkārtošana
delete Delete Dzēst
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Signāla noklusējuma skaņa
alarm_sound Alarm sound Signāla skaņa
timer_sound Timer sound Taimera skaņa
add_new_sound Add new Pievienot jaunu
remove_sound Remove Noņemt
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Signāliem un taimeriem, kuriem tika izmantots šis zvana signāls, tā vietā tiks atskaņots noklusējuma signāls.
your_sounds Your sounds Jūsu skaņas
device_sounds Device sounds Ierīces skaņas
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. Skaņas saturam nevar piekļūt.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Taimera laiks ir beidzies
alarm_tomorrow Tomorrow Rīt
alarm_today Today Šodien
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Noraidīt
alarm_missed_title Missed alarm Signāls tika nokavēts.