Key English Latvian
no_alarm_scheduled_for_this_time No alarm scheduled for this time Uz šo laiku nav iestatīts neviens signāls.
alarm_is_dismissed <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="alarm_time" example="14:20">%s</xliff:g> alarm dismissed Signāls plkst. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="ALARM_TIME">%s</xliff:g> atcelts
alarm_is_set Alarm is set for <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="alarm_time" example="14:20">%s</xliff:g> Signāls iestatīts uz plkst. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="ALARM_TIME">%s</xliff:g>
timer_created Timer created Taimeris iestatīts
expired_timers_dismissed Timer dismissed Noraidīti <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%d</xliff:g> taimeri
timer_deleted Timer deleted Taimeris ir izdzēsts.
invalid_timer_length Invalid timer length Nederīgs taimera darbības ilgums
invalid_timer Invalid timer selected Atlasīts nederīgs taimeris
no_expired_timers No expired timers Nav taimeru, kam beidzies termiņš
alarm_cant_be_dismissed_still_more_than_24_hours_away <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="alarm_time" example="14:20">%s</xliff:g> alarm can't be dismissed yet, still more than 24 hours away Signālu plkst. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="ALARM_TIME">%s</xliff:g> vēl nevar atcelt. Līdz tam ir vairāk nekā 24 stundas.
dismiss_alarm Dismiss alarm Noraidīt signālu
pick_alarm_to_dismiss Pick which alarm to dismiss Izvēlieties, kuru signālu atcelt.
no_firing_alarms No firing alarms Nav aktīvu signālu.
alarm_is_snoozed <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="alarm_time" example="14:20">%s</xliff:g> alarm snoozed for 10 minutes Signāls plkst. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="ALARM_TIME">%s</xliff:g> atlikts uz 10 minūtēm