Key English Latvian
timer_remaining_single remaining atlikusi
timer_remaining_multiple remaining atlikušas
days 1 day <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> dienas
hours 1 hour <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> stundas
hours_short 1 hr <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> h
minutes 1 minute <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> minūtes
minutes_short 1 min <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> min
seconds 1 second <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%s</xliff:g> sekunžu
every_day Every day Katru dienu
day_concat , ,
loading_widget Loading… Notiek ielāde…
analog_gadget Analog clock Analogais pulkstenis
digital_gadget Digital clock Digitālais pulkstenis
settings Settings Iestatījumi
snooze_duration_title Snooze length Snaudas ilgums
crescendo_duration_title Gradually increase volume Pakāpeniski palielināt skaļumu
auto_silence_title Silence after Izslēgt skaņu pēc:
auto_silence_summary 1 minute <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="FORMATTED_NUMBER">%s</xliff:g> minūtes
auto_silence_never Never Nekad
week_start_title Start week on Noteikt nedēļas sākumu no šīs dienas: