Key English Dutch
app_label Clock Klok
label Label Label
default_label Alarm Wekker
alarm_vibrate Vibrate Trillen
alarm_repeat Repeat Herhalen
delete Delete Verwijderen
default_alarm_ringtone_title Default alarm sound Standaard alarmgeluid
alarm_sound Alarm sound Alarmgeluid
timer_sound Timer sound Timergeluid
add_new_sound Add new Nieuw toevoegen
remove_sound Remove Verwijderen
confirm_remove_custom_ringtone Alarms and timers using this sound will play the default sound instead. Voor wekkers en timers die dit geluid gebruiken, wordt in plaats daarvan het standaardgeluid afgespeeld.
your_sounds Your sounds Jouw geluiden
device_sounds Device sounds Apparaatgeluiden
custom_ringtone_lost_permissions The sound content cannot be accessed. De geluidscontent is niet toegankelijk.
default_timer_ringtone_title Timer Expired Timer verlopen
alarm_tomorrow Tomorrow Morgen
alarm_today Today Vandaag
alarm_alert_dismiss_text Dismiss Uitzetten
alarm_missed_title Missed alarm Wekker gemist