Key English Azerbaijani
applicationLabel Phone Telefon
launcherDialpadActivityLabel Phone Keypad Telefon Klaviaturası
callHistoryIconLabel Call history Zəng tarixçəsi
action_copy_number_text Copy number Nömrəni kopyalayın
copy_transcript_text Copy transcription Transkripsiyanı kopyalayın
action_edit_number_before_call Edit number before call Zəng etmədən öncə nömrəyə düzəliş edin
call_log_delete_all Clear call history Zəng tarixçəsini təmizlə
call_log_trash_voicemail Delete voicemail Səsli məktubu silin
snackbar_voicemail_deleted Voicemail deleted Səsli məktub silindi
snackbar_voicemail_deleted_undo UNDO GERİ ALIN
clearCallLogConfirmation_title Clear call history? Zəng tarixçəsi təmizlənsin?
clearCallLogConfirmation This will delete all calls from your history Bu, tarixçənizdən bütün zəngləri siləcəkdir
clearCallLogProgress_title Clearing call history… Zəng tarixçəsi silinir…
notification_missedCallTitle Missed call Buraxılmış zəng
notification_missedWorkCallTitle Missed work call Buraxılmış iş çağrısı
notification_missedCallsTitle Missed calls Buraxılmış zənglər
notification_missedCallsMsg <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> missed calls <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUM_MISSED_CALLS">%d</xliff:g> buraxılmış zənglər
notification_missedCall_call_back Call back Geriyə zəng
notification_missedCall_message Message Mesaj
handle_restricted RESTRICTED