Key English Czech
applicationLabel Phone Telefon
launcherDialpadActivityLabel Phone Keypad Klávesnice telefonu
callHistoryIconLabel Call history Historie volání
action_copy_number_text Copy number Kopírovat číslo
copy_transcript_text Copy transcription Kopírovat přepis
action_edit_number_before_call Edit number before call Před voláním upravit číslo
call_log_delete_all Clear call history Vymazat historii volání
call_log_trash_voicemail Delete voicemail Smazat hlasovou zprávu
snackbar_voicemail_deleted Voicemail deleted Hlas. zpráva smazána
snackbar_voicemail_deleted_undo UNDO VRÁTIT
clearCallLogConfirmation_title Clear call history? Vymazat historii hovorů?
clearCallLogConfirmation This will delete all calls from your history Tímto z historie smažete všechny hovory.
clearCallLogProgress_title Clearing call history… Mazání historie volání…
notification_missedCallTitle Missed call Zmeškaný hovor
notification_missedWorkCallTitle Missed work call Zmeškaný pracovní hovor
notification_missedCallsTitle Missed calls Zmeškané hovory
notification_missedCallsMsg <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> missed calls Zmeškané hovory: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUM_MISSED_CALLS">%d</xliff:g>
notification_missedCall_call_back Call back Zavolat zpět
notification_missedCall_message Message Zpráva
handle_restricted RESTRICTED