Key English Welsh
applicationLabel Phone Ffôn
launcherDialpadActivityLabel Phone Keypad Pad Deialu Ffôn
callHistoryIconLabel Call history Hanes galwadau
action_copy_number_text Copy number Copïo'r rhif
copy_transcript_text Copy transcription Copïo'r trawsgrifiad
action_edit_number_before_call Edit number before call Golygu'r rhif cyn galw
call_log_delete_all Clear call history Clirio hanes galwadau
call_log_trash_voicemail Delete voicemail Dileu neges lleisbost
snackbar_voicemail_deleted Voicemail deleted Neges lleisbost wedi ei dileu
snackbar_voicemail_deleted_undo UNDO DADWNEUD
clearCallLogConfirmation_title Clear call history? Clirio hanes galwadau?
clearCallLogConfirmation This will delete all calls from your history Bydd hyn yn dileu'r holl alwadau o dy hanes.
clearCallLogProgress_title Clearing call history… Yn clirio hanes galwadau…
notification_missedCallTitle Missed call Galwad wedi'i methu
notification_missedWorkCallTitle Missed work call Galwad gwaith wedi'i methu
notification_missedCallsTitle Missed calls Galwadau wedi'u methu
notification_missedCallsMsg <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> missed calls <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> galwad wedi'u methu
notification_missedCall_call_back Call back Galw nôl
notification_missedCall_message Message Neges
handle_restricted RESTRICTED