Key English Finnish
applicationLabel Phone Puhelin
launcherDialpadActivityLabel Phone Keypad Puhelimen näppäimistö
callHistoryIconLabel Call history Soittohistoria
action_copy_number_text Copy number Kopioi numero
copy_transcript_text Copy transcription Kopioi transkriptio
action_edit_number_before_call Edit number before call Muokkaa numeroa ennen puhelua
call_log_delete_all Clear call history Tyhjennä soittohistoria
call_log_trash_voicemail Delete voicemail Poista vastaajaviesti
snackbar_voicemail_deleted Voicemail deleted Viesti poistettiin.
snackbar_voicemail_deleted_undo UNDO KUMOA
clearCallLogConfirmation_title Clear call history? Tyhjennetäänkö soittohistoria?
clearCallLogConfirmation This will delete all calls from your history Kaikki soittohistorian tiedot poistetaan
clearCallLogProgress_title Clearing call history… Tyhjennetään soittohistoriaa…
notification_missedCallTitle Missed call Vastaamatta jäänyt puhelu
notification_missedWorkCallTitle Missed work call Vastaamaton työpuhelu
notification_missedCallsTitle Missed calls Vastaamattomat puhelut
notification_missedCallsMsg <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> missed calls <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUM_MISSED_CALLS">%d</xliff:g> vastaamatonta puhelua
notification_missedCall_call_back Call back Soita
notification_missedCall_message Message Viesti
handle_restricted RESTRICTED