Key English Hungarian
applicationLabel Phone Telefon
launcherDialpadActivityLabel Phone Keypad Telefonbillenyűzet
callHistoryIconLabel Call history Híváslista
action_copy_number_text Copy number Szám másolása
copy_transcript_text Copy transcription Átírás másolása
action_edit_number_before_call Edit number before call Szám szerkesztése hívás előtt
call_log_delete_all Clear call history A híváslista törlése
call_log_trash_voicemail Delete voicemail Hangposta törlése
snackbar_voicemail_deleted Voicemail deleted Hangposta törölve
snackbar_voicemail_deleted_undo UNDO VISSZAVONÁS
clearCallLogConfirmation_title Clear call history? Törli a híváslistát?
clearCallLogConfirmation This will delete all calls from your history Ezzel törli az összes hívást az előzmények közül
clearCallLogProgress_title Clearing call history… Híváslista törlése…
notification_missedCallTitle Missed call Nem fogadott hívás
notification_missedWorkCallTitle Missed work call Nem fogadott munkahelyi hívás
notification_missedCallsTitle Missed calls Elmulasztott hívások
notification_missedCallsMsg <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> missed calls <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUM_MISSED_CALLS">%d</xliff:g> elmulasztott hívás
notification_missedCall_call_back Call back Visszahívás
notification_missedCall_message Message Üzenet
handle_restricted RESTRICTED