Key English Latvian
applicationLabel Phone Tālrunis
launcherDialpadActivityLabel Phone Keypad Tālruņa cipartastatūra
callHistoryIconLabel Call history Zvanu vēsture
action_copy_number_text Copy number Kopēt numuru
copy_transcript_text Copy transcription Kopēt transkripciju
action_edit_number_before_call Edit number before call Rediģēt numuru pirms zvanīšanas
call_log_delete_all Clear call history Dzēst zvanu vēsturi
call_log_trash_voicemail Delete voicemail Dzēst balss pasta ziņojumu
snackbar_voicemail_deleted Voicemail deleted Balss pasts dzēsts
snackbar_voicemail_deleted_undo UNDO ATSAUKT
clearCallLogConfirmation_title Clear call history? Vai dzēst zvanu vēsturi?
clearCallLogConfirmation This will delete all calls from your history Tiks dzēsti visi vēsturē saglabātie zvani.
clearCallLogProgress_title Clearing call history… Notiek zvanu vēstures dzēšana…
notification_missedCallTitle Missed call Neatbildēts zvans
notification_missedWorkCallTitle Missed work call Neatbildēts darba zvans
notification_missedCallsTitle Missed calls Neatbildēti zvani
notification_missedCallsMsg <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="num_missed_calls">%d</xliff:g> missed calls <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUM_MISSED_CALLS">%d</xliff:g> neatbildēti zvani
notification_missedCall_call_back Call back Atzvanīt
notification_missedCall_message Message Sūtīt ziņojumu
post_call_notification_message <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="name">%1$s</xliff:g>: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="message">%2$s</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAME">%1$s</xliff:g>: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="MESSAGE">%2$s</xliff:g>