Key English Latvian
about_phone_label About Par
accessibility_settings_title Accessibility Pieejamība
action_copy_number_text Copy number Kopēt numuru
action_edit_number_before_call Edit number before call Rediģēt numuru pirms zvanīšanas
action_menu_call_history_description Call history Zvanu vēsture
action_menu_dialpad_button key pad cipartastatūra
action_menu_overflow_description More options Vairāk opciju
addBlockedNumber Add number Pievienot numuru
alreadyBlocked <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="(555) 555-5555" id="number">%1$s</xliff:g> is already blocked. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NUMBER">%1$s</xliff:g> jau ir bloķēts.
applicationLabel Phone Tālrunis
block_list Blocked numbers Bloķētie numuri
block_number_footer_message_no_vvm Calls from these numbers will be blocked, but they may still be able to leave you voicemails. No šiem numuriem saņemtie zvani tiks bloķēti, taču zvanītāji joprojām varēs jums atstāt balss pasta ziņojumus.
block_number_footer_message_vvm Calls from these numbers will be blocked and voicemails will be automatically deleted. No šiem numuriem saņemtie zvani tiks bloķēti, un balss pasta ziņojumi tiks automātiski dzēsti.
block_number_search_hint Add number or search contacts Pievienojiet numuru vai meklējiet kontaktpersonas
blocked_call_settings_import_button Import Importēt
blocked_call_settings_import_description You previously marked some callers to be automatically sent to voicemail via other apps. Jūs iepriekš atzīmējāt dažus zvanītājus, kuri automātiski jānovirza uz balss pastu, izmantojot citas lietotnes.
blocked_call_settings_view_numbers_button View Numbers Skatīt numurus
blocked_number_call_log_label Blocked Bloķēts
blocked_numbers_disabled_emergency_desc Call blocking has been disabled because you contacted emergency services from this phone within the last 48 hours. It will be automatically reenabled once the 48 hour period expires. Zvanu bloķēšana ir atspējota, jo pēdējo 48 stundu laikā jūs sazinājāties ar ārkārtas palīdzības dienestiem, izmantojot šo tālruni. Zvanu bloķēšana tiks automātiski iespējota, tiklīdz beigsies 48 stundu periods.
blocked_numbers_disabled_emergency_header_label Call blocking temporarily off Zvanu bloķēšana ir īslaicīgi izslēgta