Key English Albanian
call_log_action_share_voicemail Send to … Dërgo te ...
description_video_call_action Video call <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" example="John Smith" id="nameOrNumber">^1</xliff:g>. Telefono me video <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="NAMEORNUMBER">^1</xliff:g>.
permission_no_search To search your contacts, turn on the Contacts permissions. Për të kërkuar kontaktet, aktivizo lejet e Kontakteve