Key English Catalan
app_label @string/files_label
menu_settings Storage settings Configuració d'emmagatz.
menu_view_in_owner View in <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="source" example="Google Drive">%1$s</xliff:g> Mostra a <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SOURCE">%1$s</xliff:g>
save_error Failed to save document No s'ha pogut desar el document
root_available_bytes <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="size" example="3GB">%1$s</xliff:g> free <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SIZE">%1$s</xliff:g> d'espai lliure
empty No items No hi ha cap element
copy_remaining <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="duration" example="3 minutes">%s</xliff:g> left Temps restant: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="DURATION">%s</xliff:g>
copy_begin Copying <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> item. S'estan copiant <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> elements.
compress_begin Compressing <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> file. S'estan comprimint <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> fitxers.
extract_begin Extracting <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> file. S'estan extraient <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> fitxers.
move_begin Moving <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> item. S'estan movent <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> elements.
deleting Deleting <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> item. S'estan suprimint <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> elements.
undo Undo Desfés
delete_progress <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="3">%1$d</xliff:g> / <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="totalCount" example="5">%2$d</xliff:g> <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_0">%1$d</xliff:g>/<xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="TOTALCOUNT">%2$d</xliff:g>
copy_error_notification_title Couldn’t copy <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> item No s'han pogut copiar <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> elements
compress_error_notification_title Couldn’t compress <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> file No s'han pogut comprimir <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> fitxers
move_error_notification_title Couldn’t move <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> item No s'han pogut moure <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> elements
delete_error_notification_title Couldn’t delete <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="count" example="1">%1$d</xliff:g> item No s'han pogut suprimir <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="COUNT_1">%1$d</xliff:g> elements
copy_failure_alert_content This file wasn’t copied: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="list" example="Document.pdf">%1$s</xliff:g> Aquests fitxers no s'han copiat: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="LIST_1">%1$s</xliff:g>
compress_failure_alert_content This file wasn’t compressed: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="list" example="Document.pdf">%1$s</xliff:g> Aquests fitxers no s'han comprimit: <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="LIST_1">%1$s</xliff:g>