Key English Lithuanian
menu_compress Compress Suglaudinti
menu_extract Extract to… Išskleisti į...
menu_rename Rename Pervardyti
menu_inspect Get info Gauti informacijos
menu_view_in_owner View in <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="source" example="Google Drive">%1$s</xliff:g> Žr. <xliff:g xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" id="SOURCE">%1$s</xliff:g>
menu_new_window New window Naujas langas
menu_cut_to_clipboard Cut Iškirpti
menu_copy_to_clipboard Copy Kopijuoti
menu_paste_from_clipboard Paste Įklijuoti
menu_paste_into_folder Paste into folder Įklijuoti į aplanką
menu_advanced_show Show internal storage Rodyti vidinę atmintį
menu_advanced_hide Hide internal storage Slėpti vidinę atmintį
button_select Select Pasirinkti
button_copy Copy Kopijuoti
button_compress Compress Suglaudinti
button_extract Extract Išskleisti
button_move Move Perkelti
button_dismiss Dismiss Atsisakyti
button_retry Try Again Bandyti dar kartą
button_clear Clear Išvalyti