Key English Lithuanian
undo Undo Anuliuoti
toast_view_in_archives_unsupported Cannot open files in archives Negalima atidaryti failų archyvuose
toast_no_application Can’t open file Nepavyksta atidaryti failo
toast_failed_delete Unable to delete some documents Nepavyko ištrinti kai kurių dokumentų
title_save Save to Išsaugoti į
title_open Open from Atidaryti iš
sort_direction_descending Descending Mažėjimo tvarka
sort_direction_ascending Ascending Didėjimo tvarka
sort_dimension_summary Summary Suvestinė
sort_dimension_size Size Dydis
sort_dimension_name Name Pavadinimas
sort_dimension_file_type Type Tipas
sort_dimension_date Modified Pakeista
sign_in Sign in Prisijungti
share_via Share via Bendrinti naudojant
save_error Failed to save document Nepavyko išsaugoti dokumento
root_type_shortcut Shortcuts Spartieji klavišai
root_type_service Storage services Saugyklos paslaugos
root_type_device Devices Įrenginiai
root_type_apps More apps Daugiau programų