Key English Lithuanian
title_save Save to Išsaugoti į
toast_failed_delete Unable to delete some documents Nepavyko ištrinti kai kurių dokumentų
toast_no_application Can’t open file Nepavyksta atidaryti failo
toast_view_in_archives_unsupported Cannot open files in archives Negalima atidaryti failų archyvuose
undo Undo Anuliuoti