Key English Galician
app_name Music Música
menu_settings Settings Configuración
searchHint Search music Buscar música
preferences_about_app Music is forked from LineageOS Music A Música está bifurcada por LineageOS Music
preferences_authors Authors Autores
preferences_source_code Source code Código fonte
preferences_licence Licence Licenza
preferences_app_info_title Music information Información da música
preferences_app_info Music is an Open Source Music Player for Android Música é un reprodutor de música de código aberto para Android
preferences_privacy_policy Privacy policy Política de privacidade
preferences_service_terms Terms of service Termos de servizo
preferences_about_title About Sobre
preferences_build_version Build Version Versión da compilación