Key English Dutch
sort_order_entry_album Album Album
page_albums Albums Albums
header_albums Albums Albums
search_title_albums All "%s" albums Alle "%s" albums
search_title_artists All "%s" artists Alle "%s" artiesten
search_title_playlists All "%s" playlists Alle "%s" afspeellijsten
search_title_songs All "%s" songs Alle "%s" nummers
header_all_songs All Songs Alle nummers
sort_order_entry_artist Artist Artiest
page_artists Artists Artiesten
preferences_authors Authors Auteurs
accessibility_browse Browse music Muziek verkennen
preferences_build_version Build Version Build-versie
cancel Cancel Annuleren
context_menu_change_image Change image Afbeelding wijzigen
new_photo Choose photo from Gallery Afbeelding selecteren uit Galerij
clear Clear Leegmaken
clear_last_added Clear last added? Laatst toegevoegde wissen?
menu_clear_list Clear list Lijst wissen
menu_clear_queue Clear queue Wachtrij wissen