Key English Gaelic
app_name FM Radio Rèidio FM
toast_station_searched Searched out available stations: Chaidh na stèiseanan ri am faighinn a lorg:
toast_cannot_search Cannot search out available station. Cha b’ urrainn dhuinn stèisean ri fhaighinn a lorg.
optmenu_speaker Speaker Glaodhaire
optmenu_earphone Earphone Fòn-cluaise
save Save Sàbhail
toast_sdcard_missing Your SD card is missing! Tha a’ chairt SD agad a dhìth!
toast_sdcard_insufficient_space Insufficient SD card space! Chan eil àite gu leòr air a’ chairt SD!
toast_recorder_internal_error An internal error occured in recorder! Thachair mearachd inntearnail san inneal-chlàraidh!
btn_save_recording Save Sàbhail
btn_discard_recording Discard Tilg air falbh
edit_recording_name_hint Type file name here Sgrìobh ainm faidhle an-seo
already_exists already exists tha e ann mu thràth
not_available Currently not available Chan eil e ri làimh an-dràsta
talk_prev_station Previous station An stèisean roimhe
talk_decrease Decrease frequency Lùghdaich an tricead
talk_increase Increase frequency Meudaich an tricead
talk_next_station Next station An ath-stèisean
talk_add_favorite Add to favorite Cuir ris na h-annsachdan
talk_start_recording Start recording Tòisich air clàradh