Key English Galician
rename Rename Cambiar nome
station_rename_hint Enter station name Introduza o nome da emisora
remove_favorite Remove favorite Eliminar de favoritos
toast_record_saved Recording saved Gardouse a gravación
toast_record_not_saved Recording not saved Non se gardou a gravación
toast_listen LISTEN ESCOITAR
toast_station_renamed The station has been renamed Cambiouse o nome da emisora