Key English Lithuanian
more More Daugiau
recording_tips Recording… Įrašoma...
fm_symbol FM FM
fm_turn_on Play or stop FM radio Paleisti ar stabdyti FM radiją
fm_over_start_record Start recording Pradėti įrašymą
fm_over_record_list Saved recordings Išsaugoti įrašai
fm_station_list_menu_refresh Refresh Atnaujinti
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). Jei norite pradėti klausyti, prijunkite ausines (naudojamos kaip antena).
station_title Radio Stations Radijo stotys
station_searching_tips Getting stations Gaunamos stotys
station_empty_text No stations found Nerasta jokių stočių
minutes_label M min.
seconds_label S s
timer_default 00 00
record_title Recording Įrašoma
record_notification_message Recording in progress Vyksta įrašymas
stop_record STOP RECORDING SUSTABDYTI ĮRAŠYMĄ
save_dialog_title Save recording? Išsaugoti įrašą?
save_dialog_caption To listen to recordings, open the Play Music app. Jei norite klausyti įrašų, atidarykite „Google Play“ muzikos programą.
favorites Favorites Mėgstamiausi