Key English Lithuanian
rename Rename Pervardyti
station_rename_hint Enter station name Įveskite stoties pavadinimą
remove_favorite Remove favorite Pašalinti iš mėgstamiausių
toast_record_saved Recording saved Įrašas išsaugotas
toast_record_not_saved Recording not saved Įrašas neišsaugotas
toast_listen LISTEN KLAUSYTI
toast_station_renamed The station has been renamed Stotis pervardyta