Key English Lithuanian
already_exists already exists jau yra
app_name FM Radio FM radijas
btn_discard_recording Discard Išmesti
btn_save_recording Save Išsaugoti
edit_recording_name_hint Type file name here Čia įveskite failo pavadinimą
favorites Favorites Mėgstamiausi
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). Jei norite pradėti klausyti, prijunkite ausines (naudojamos kaip antena).
fm_over_record_list Saved recordings Išsaugoti įrašai
fm_over_start_record Start recording Pradėti įrašymą
fm_station_list_menu_refresh Refresh Atnaujinti
fm_symbol FM FM
fm_turn_on Play or stop FM radio Paleisti ar stabdyti FM radiją
minutes_label M min.
more More Daugiau
not_available Currently not available Šiuo metu nepasiekiama
optmenu_earphone Earphone Ausinės
optmenu_speaker Speaker Garsiakalbis
record_notification_message Recording in progress Vyksta įrašymas
record_title Recording Įrašoma
recording_tips Recording… Įrašoma...