Key English Lithuanian
timer_default 00 00
talk_prev_station Previous station Ankstesnė stotis
fm_station_list_menu_refresh Refresh Atnaujinti
optmenu_earphone Earphone Ausinės
more More Daugiau
fm_symbol FM FM
app_name FM Radio FM radijas
optmenu_speaker Speaker Garsiakalbis
station_searching_tips Getting stations Gaunamos stotys
btn_discard_recording Discard Išmesti
save Save Išsaugoti
btn_save_recording Save Išsaugoti
fm_over_record_list Saved recordings Išsaugoti įrašai
save_dialog_title Save recording? Išsaugoti įrašą?
save_dialog_caption To listen to recordings, open the Play Music app. Jei norite klausyti įrašų, atidarykite „Google Play“ muzikos programą.
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). Jei norite pradėti klausyti, prijunkite ausines (naudojamos kaip antena).
toast_listen LISTEN KLAUSYTI
talk_next_station Next station Kita stotis
favorites Favorites Mėgstamiausi
toast_sdcard_insufficient_space Insufficient SD card space! Nepakanka vietos SD kortelėje!