Key English Marathi
more More अधिक
recording_tips Recording… रेकॉर्ड करत आहे...
fm_symbol FM एफएम
fm_turn_on Play or stop FM radio एफएम रेडिओ प्ले करा किंवा बंद करा
fm_over_start_record Start recording रेकॉर्डिंग सुरू करा
fm_over_record_list Saved recordings जतन केलेले रेकॉर्डिंग
fm_station_list_menu_refresh Refresh रीफ्रेश करा
fm_no_headset_text To start listening, plug in headphones (used as an antenna). ऐकणे प्रारंभ करण्‍यासाठी, हेडफोनमध्‍ये (अँटेना म्हणून वापरले) प्लग इन करा.
station_title Radio Stations रेडिओ स्‍टेशन
station_searching_tips Getting stations स्‍टेशन मिळवित आहे
station_empty_text No stations found कोणतेही स्‍टेशन सापडले नाही
minutes_label M मि
seconds_label S से
timer_default 00 00
record_title Recording रेकॉर्डिंग
record_notification_message Recording in progress रेकॉर्डिंग प्रगतीपथावर आहे
stop_record STOP RECORDING रेकॉर्डिंग थांबवा
save_dialog_title Save recording? रेकॉर्डिंग जतन करायचे?
save_dialog_caption To listen to recordings, open the Play Music app. रेकॉर्डिंग ऐकण्‍यासाठी, Play संगीत अ‍ॅप उघडा.
favorites Favorites आवडी